Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. Het auteursrecht op deze website berust bij fotograaf Jansje Klazinga en styliste Emmy van Dantzig, als duo JANSEM & JANSEM. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan JANSEM & JANSEM: info@jansem.nl.

Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig zetten zich in om de informatie die zij aanbieden op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter, aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar de websites van derden. Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig hebben geen zeggenschap over deze websites. Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Jansje Klazinga en Emmy van Dantzig aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door JANSEM & JANSEM op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.