Lifestylebeeld

Om met het product in een vooraanstaand magazine te kunnen adverteren, plaatsen wij het in een omgeving, waarin het goed tot zijn recht komt. Door de juiste styling maken we de vertaalslag naar het blad waarin geadverteerd wordt. Uitgangspunt bij een lifestyle ‘binnenkijker’ is dat het oorspronkelijke karakter van het huis zoveel mogelijk behouden blijft en er toch aandacht voor het product is.